Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.5.51 S2      
Kabul Tarihi : 14.11.2001
İptal Tarihi : 13.02.2007
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı- Bölüm 5: Elektrik donanımının seçilmesi ve montajı grup 51: Ortak kurallar
Başlık (İng) : Electrical installations of buildings- Part 5: Selection and erection of electirical equipment chapter 51: Como rules
Kapsam : Bu standard, binalarda elektrik tesisatındaki donanımın seçilmesi ve montajı ile ilgili ortak kuralları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers common rules for selection and erection of electrical equipment in electrical installations of buildings.
Yerini Aldığı : TS 10024 :1992;  
Yerine Geçen : TS HD 60364-5-51 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384.5.51 S2: 1996
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60364.5.51-EQV
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS 10025 :1992;  TS 2575 :1988;  TS 3476 :1988;  TS EN 60447 :1998;  TS IEC 60255-22-1 :1999;  TS IEC 60364-4-443 :2000;  TS HD 384.4.442. S1 :2000;   :;   :;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 133,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-