Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İş Programında
TS No : TS 287 EN 895/tst T1      
Tercüme Tarihi :
Hazırlık Grubu : TK23: Metalürji Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Başlık : Metalik malzemeler-Kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler-Enine çekme deneyi
Başlık (İng) : Destructive tests on welds in metallic materials-Transverse tensile test
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Tadil Edilen : TS 287 EN 895 :1996;  
Yararlanılan Kaynak : EN 895:1995
ICS Kodu : 25.160.40 Kaynaklı Bağlantılar
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : İş Programındadır (In Work Programme)
Aşama : İş Programına alınma ve Raportör ataması teklif edilen ve onaylanmayanlar
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-