Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TSE CR 10261      
Kabul Tarihi : 23.03.1999
İptal Tarihi : 9.04.2009
Hazırlık Grubu : Milletlerarası Standardlar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Demir ve çelik-Mevcut kimyasal analiz metotlarının incelenmesi ecıss bilgi sirküleri 11
Başlık (İng) : Steel and iron- Review of available methods of chemical analysis- Eciss information circular 11
Kapsam : Bu standard, demir ve çeliğin kimyasal analizi için mevcut Avrupa standardlarını (EN), EN ve EURONORM metotlarını Madde 2'de listelemiştir. Madde 3 her bir standard için uygulama alanı ve metodun prensibi ile ilgili detayları sağlar. Ek A, demirli malzemelerin kimyasal analizi için ilgili Avrupa standardlarının ve ECISS bilgi sirkülerinin bir listesini ihtiva eder. Ek B, Avrupa standardı ve ECISS
Kapsam (İng) : This information circular lists under clause 2 the European Standards, EN and EURONORM methods which are currently available for the chemical analysis of steel and iron. In clause 3 it also provides details of range of application and method principle for each standard. Annex A contains a list of Euronorms and ECISS ınformatiion circulars relevant for chemical analysis of ferrous materials. Annex
Yerine Geçen : TSE CEN/TR 10261 :2009;  
Yararlanılan Kaynak : CR 10261:1995
Uluslararası Karşılıklar : ISO/TR 9769--; CR 10261:1995--; CR 10261:1995--
Tercüme Edildiği STD : CR 10261:1995
ICS Kodu : 77.040.30 Metallerin Kimyasal Analizi
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 24
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-