Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 24829-1      
Kabul Tarihi : 16.04.1997
İptal Tarihi : 19.11.2018
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çelik ve dökme demir-Toplam silisyum tayini-İndirgenmiş molibdosilikat spektrometrik metot-Bölüm 1-%0,05 %1,0 arası silisyum içeren numuneler
Başlık (İng) : Steel and cast iron-Determination of total silicon content-recuded molybdosilicate spectrophotometric method part 1: Silicon contents between 0,05 and 1,0%
Kapsam : Bu standard, indirgenmiş molibdosilikat kullanarak spektrometrik bir metotla çelik ve dökme demirde toplam silisyum tayinine dairdir. Silisyum muhtevası % 0,05 ila %1,0 arasındaki muhtevalara uygulanır.
Kapsam (İng) : This standard specifies spectrophotometric method using reduced molgbdosilicate for the determination of total silicon in steel and cast iron, and applicable to silicon contenti between 0,05 and 1,0 % (m/m).
Yerini Aldığı : TS 2591 :1977;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 4829-1 :2018;  
Yararlanılan Kaynak : EN 24829-1:1990+AC:1991
Uluslararası Karşılıklar : EN 24829-1 EQV--; bs 6200--; NF EN 24829-1 EQV--; EN 24829-1 90+AC:1991--
Tercüme Edildiği STD : EN 24829-1 90+AC:1991
ICS Kodu : 71.040.40 Kimyasal Analizler ; 77.080.10 Demirler; 77.080.20 Çelikler; 77.140.80 Demir ve Çelik Dökümleri ve Dövmeleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 24829-1 :1997 (ISO 377 (TS 965)*ISO 5725 (TS 5822));;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-