Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 2182      
Kabul Tarihi : 7.01.1976
İptal Tarihi : 18.04.2003
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Ülke adlarının belirtilmesi için kodlar
Başlık (İng) : Codes For the Representation of Names of Countries
Kapsam : Bu standard, ülkelerin, sömürgelerin (bağlı ülkelerin) ve uluslararası ticaret bakımından özel jeopolitik önem taşıyan yerlerin ve bunların genel yönetimi ile ilgili yerlerin adlarını gösteren ikili ve üçlü kodu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the rules for codes for the repiesentation of names of countries.
Yerine Geçen : TS 2182-1 EN ISO 3166-1 :2003;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 3166 (1974)
Uluslararası Karşılıklar : ISO 3166 (1974)--; EN 23166, EQV--; ISO 3166:1974 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO 3166:1974 EQV
ICS Kodu : 01.140.30 Yönetim,Ticaret ve Sanayide Dokümanlar
Atıf Yapılan STD : TS 2182-1 EN ISO 3166-1 :2003;  
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 133,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-