Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 61010-1/A1/AC      
Tercüme Tarihi : 17.04.2023
Kabul Tarihi : 30.09.2019
Hazırlık Grubu : TK-03: Elektrik Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar
Başlık (İng) : Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements
Kapsam : 1-Kapsamındaki donanım Bu standard, aşağıda belirtilen elektriksel donanım tipleri ve bunların aksesuarları (kullanılmalarının ön görüldüğü her yerde) için genel güvenlik kurallarını belirler: a)Elektriksel deney ve ölçme donamı b)Elektriksel endüstriyel işlem-kontrol donanımı c)Elektriksel laboratuvar donanımı 2-Kapsam dışındaki donanım 3-Hesaplama donanımı
Kapsam (İng) : 1-Equipment included in scope This part of IEC 61010 specifies general safety requirements for the following types of electrical equipment and their accessories, wherever they are intended to be used. a)Electrical test and measurement equipment b)Electrical industrial process-control equipment c)Electrical laboratory equipment 2-Equipment excluded from scope 3-Computing equipment
Tadil Edilen : TS EN 61010-1/A1 :2019;  TS EN 61010-1/A1 :2019;  TS EN 61010-1 :2011;  TS EN 61010-1 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04
Uluslararası Karşılıklar : EN 61010-1/A1/AC-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 61010-1/A1/AC
ICS Kodu : 19.080 Elektriksel ve Elektronik Deneyler; 71.040.10 Kimya Laboratuvarları, Laboratuvar Ekipmanları
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Renkli
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 7
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-