Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13284-1      
Kabul Tarihi : 15.01.2018
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Sabit kaynak emisyonları-Tozun düşük aralıktaki kütle derişiminin tayini -Bölüm 1:Manuel gravimetrik metot
Başlık (İng) : Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method
Kapsam : Bu Avrupa Standardı standart şartlarda 50 mg/m³'ün altındaki derişimlerde baca gazı halindeki akışlarda düşük toz derişiminin ölçümü için standart referans yöntemi (SRY) belirler.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the standard reference method (SRM) for the measurement of low dust concentration in ducted gaseous streams in the concentrations below 50 mg/m³ at standard conditions.
Yerini Aldığı : TS EN 13284-1 :2003;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13284-1:2017
Uluslararası Karşılıklar : EN 13284-1-EQV
ICS Kodu : 13.040.40 Nokta Kaynaklı Emisyonlar
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 66
Fiyatı : 100,00 EURO  (3.503,89 TL + %10 Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-