Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60317-0-2      
Kabul Tarihi : 22.11.2000
İptal Tarihi : 29.04.2014
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 0: Genel özellikler- Kısım 2: Emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel
Başlık (İng) : Specifications for particular types of winding wires Part 0: General requirements section 3: Enamelled rectangular copper wire
Kapsam : Bu standard, emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır sargı tellerinin özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the general requirements of enamelled rectangular copper winding wines.
Yerini Aldığı : TS EN 60317-0-2 :1996;  
Yerine Geçen : TS EN 60317-0-2 :2014;  TS EN 60317-0-2 :2014;  
Tadil Eden : TS EN 60317-0-2/A2 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60317-0-2:1998+A1:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 60317-0-2:1998+A1:2000 EQV--; IEC 60317-0-2:1998 EQV--; DIN EN 60317-0-2:1998 EQV--; EN 60317-0-2:1998+A1:2000 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 60317-0-2:1998+A1:2000 EQV
ICS Kodu : 29.060.10 Teller
Atıf Yapılan STD : TS EN 60317-0-2 :2000 (TS 6470 EN 60172, TS 8558 EN 60317-16, TS 8559 EN 60317-17, TS 8560 EN 60317-18, TS EN 60317-28, TS EN 60317-29, TS EN 60317-30, TS 7650 EN 60851-1, TS 7651 EN 60851-2, TS 7776 EN 60851-3, TS 7778 EN 60851-4, TS 7779 EN 60851-5, TS 7786 EN 60851-6, TS 299);;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-