Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 1158      
Kabul Tarihi : 30.03.2004
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Bina donanımı - Kapı ayar cihazları - Özellikler ve deney metotları
Başlık (İng) : Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test methods
Kapsam : Bu standard, çift kanatlı çarpma kapı kanatlarında kullanım için aşağıdaki kapı ayar cihazlarının özelliklerini kapsar: -Münferit olarak monte edilmiş kapı ayar cihazları, -Kapı kapatıcılarla biraradaki ayar mekanizmaları, -Elektrikle güç verilmiş açık tutma düzeneği olan kapı kapatıcılarla biraradaki ayar mekanizmaları.
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements for the following door coordinator devices for use on double leaf sxing doors: - separately mounted door coordinator devcives; - Coordinator mechanisms incorporated in door closers; - coordinator mechanisms incorporated in door closers with electrically powered hold-open devices." =>Insert the following new paragrafp: "Door clodsing decives are covered by EN 1154". => Insert the following new paragraph: "Electricaly powered hold-open decives are covered by EN 1155".
Yerini Aldığı : TS EN 1158 :2001;  
Tadil Eden : TS EN 1158/A1/AC :2006;  TS EN 1158/A1/AC :2006;  
Tadil Edilen : TS EN 1158 :2001;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1158:1997/A1:2002
Uluslararası Karşılıklar : EN 1158:1997/A1-EQV; DIN EN 1158 -EQV; NF P26-320, NF EN 1158 -EQV; BS EN 1158-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 1158:1997/A1
ICS Kodu : 91.190 Bina Aksesuarları
Atıf Yapılan STD : TS EN 1154 :2001;   : (EN 1155);;  TS EN 1670 :2002;  TS EN 1634-1 :2003;  TS EN 1634-3 :2003;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 29
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-