Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 6868-1 EN 287-1      
Kabul Tarihi : 25.04.2000
İptal Tarihi : 9.01.2007
Konfirme Tarihi : 6.01.2006
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kaynakçıların yeterlilik sınavı- Ergitme kaynağı- Bölüm 1: Çelikler
Başlık (İng) : Approval testing of welders- Fusion welding- Part 1: Steels
Kapsam : Bu standard, çelik malzemenin kaynağında, kaynakçı deneyiminin ve mesleki bilgi yeterliliğinin sınavı için temel kuralları, yeterlilik belgesinin kapsamı, deney şartları, kabul kuralları ve belgelendirilmesi esaslarını kapsar. Yeterlilik sınavının belgelendirilmesi için teklif edilen form, Ek B'de verilmiştir. Yeterlilik sınavı sırasında kaynakçı, yeterliliğini göstermek zorunda olduğu kaynak işle
Kapsam (İng) : This standard, specifies essential requirements, ranges of approval, test conditions, acceptance requirements and certification for the approval testing of welder performance for the welding of steels. The recommended format for the certificate of approval testing is given in annex B. During the approval test the welder should be required to show adequate practical experience and job knoledge (tes
Yerini Aldığı : TS 6868 :1989;  
Yerine Geçen : TS EN 287-1 :2007;  TS EN 287-1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 287-1:1992 +A1:1997
Uluslararası Karşılıklar : EN 287-1:1992 +A1:1997 EQV, 87/404/EEC--; BS EN 287-1;1992+A1;1997 EQV--; NF A88-110-1:1992/AFNOR EQV, NF EN 287-1:1992/AFNOR EQV--; DIN EN 287-1:1997--; EN 287-1:1992 +A1:1997 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 287-1:1992 +A1:1997 EQV
ICS Kodu : 25.160.10 Kaynak Prosesleri ve Kaynakçı Vasıfları
Atıf Yapılan STD : TS 6868-1 EN 287-1 :2000 (EN 288-2 (TS EN 288-2), EN 288-3 (TS EN 288-3), EN 499 (TS 563), EN 571-1 (TS EN 571-1), EN 910 (TS EN 910), EN 1290 (TS EN 2190), EN 1320 (TS EN 1320), EN 1321 (TS EN 1321), EN 1435 (TS EN 1435), EN 25817 (TS 7830 NEQ), EN 26520 (TS EN 26520), ISO 857 (T);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 33
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-