Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1760-1      
Kabul Tarihi : 31.10.2000
İptal Tarihi : 19.01.2010
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Makinelerde güvenlik - Basınca duyarlı koruyucu cihazlar - Bölüm 1: Basınca duyarlı altlık ve basınca duyarlı tabanların tasarım ve deneyine ait genel prensipler
Başlık (İng) : Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensitive mats and pressure sensitive floors
Kapsam : Bu standard, kişileri tehlikeli makinalardar korumak için güvenlik cihazı olarak kullanılan ve normalde ayakla hareket geçirilen basınca duyarlı altlık ve tabanlara ait özellikleri kapsar. Performans işaretleme ve dokümantasyona ait asgari güvenlik şartları bu standardda yer almaktadır.
Kapsam (İng) : This standard requirements for pressure sensitive mats and floors normally actuated by the feet for use as safety devices to protect persons from dangerous machinery. The minimum safety requierements for the performance marking and documentation are given.
Yerine Geçen : TS EN 1760-1+A1 :2010;  TS EN 1760-1+A1 :2012;  TS EN ISO 13856-1:2013 :2013;  
Tadil Eden : TS EN 1760-1+A1 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1760-1:1997
Uluslararası Karşılıklar : EN 1760-1:1997 EQV, 98/37/EC--; BS EN 1760-1:1998 EQV--; NF E09-040:1997 AFNOR EQV--; DIN EN 1760-1:1997 EQV--; EN 1760-1:1997 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 1760-1:1997 EQV
ICS Kodu : 29.120.50 Sigortalar ve Diğer Aşırı Akımdan Korunma Düzenleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 292-1 :1996;  TS EN 292-2 :1996;  TS EN 953 :1998;  TS EN 954-1 :1999;  TS prEN 982 :1996;  TS EN 983 :2000;  TS EN 1050 :1997;  TS ENV 1070 :1995;  TS EN 1088 :1996;  TS EN 50081-1 :1995;  TS EN 50081-2 :1995;  TS EN 50082-1 :1995;  TS EN 50082-2 :1998;  TS 10316 EN 60204-1 :1995;  TS 3367 :1989;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS EN 61000-4-2 :1997;  TS IEC 1000-4-3 :1996;  TS EN 61000-4-4 :1997;  TS EN 61000-4-5 :1996;  TS 2089 :1975;  TS 2090 :1989;  TS 2095 EN 60068-2-14 :2000;  TS ISO 6431 :1996;   : (EN 999, prEN ISO 14122-2, EN 61310-2);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 43
Fiyatı : 247,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-