Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 14403-1      
Tercüme Tarihi : 2.01.2014
Kabul Tarihi : 10.04.2013
Hazırlık Grubu : TK2: Çevre Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi - Toplam siyanür ve serbest siyanürün akış analizi kullanılarak tayini (FIA ve CFA) - Bölüm 1: Akışa enjeksiyon analizinin kullanıldığı yöntem (FIA)
Başlık (İng) : Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method using flow injection analysis (FIA)
Kapsam : ISO 14403’ün bu bölümü, seyreltilmemiş numunede siyanür iyonu olarak ifade edilen siyanür derişimi 2 µg/L ile 500 µg/L arasında olan çeşitli tip sulardaki (yeraltı, içme, yüzey, sızıntı ve atık su gibi) siyanürün tayini için yöntemleri kapsar. Uygulama aralığı, deney işlem şartlarının farklılaştırılmasıyla, örneğin, orijinal numunenin seyreltilmesiyle veya farklı enjeksiyon hacimlerinin kullanılmasıyla değiştirilebilir. ISO 14403’ün bu bölümünde verilen yöntem, 20 µg/L – 200 µg/L’lik kütle derişim aralığına uygulanır. Deniz suyu, reaktif ve kalibrasyon çözeltilerinin numunenin tuzluluk oranına göre ayarlanmasıyla ve duyarlıktaki mümkün değişiklikler yapılmasıyla analiz edilebilir.
Kapsam (İng) : This part of ISO 14403 specifies methods for the determination of cyanide in various types of water (such as ground, drinking, surface, leachate, and waste water) with cyanide concentrations from 2 µg/l to 500 µg/l expressed as cyanide ions in the undiluted sample. The range of application can be changed by varying the operation conditions, e.g. by diluting the original sample or using a different injection volume. In this part of ISO 14403, a suitable mass concentration range from 20 µg/l to 200 µg/l is described. Seawater can be analysed with possible changes in sensitivity and adaptation of the reagent and calibration solutions to the salinity of the samples.
Yerini Aldığı : TS 5974 :1988;  TS 5975 :1988;  TS EN ISO 14403 :2004;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 14403-1:2012
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 14403-1-EQV; DIN EN ISO 14403-1-EQV; BS EN ISO 14403-1-EQV; NF T90-225-1, NF EN ISO 14403-1-EQV; ISO 14403-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 14403-1
ICS Kodu : 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 3696 :1996;  TS EN ISO 5667-3 :2007;  TS ISO 8466-1 :1997;  TS ISO 8466-2 :1997;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 25
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-