Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 7424 EN 60811-4-1      
Kabul Tarihi : 15.10.1996
İptal Tarihi : 27.12.2005
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri - Ortak deney metotları - Bölüm 4: Polietilen ve polipropilen bileşikler için özel metotlar - Kısım 1: Çevre zorlamalarından kaynaklanan çatlamalara karşı dayanıklılık - Havada ısıl yaşlandırmadan sonra sarma deneyi - Sıcakta akış (erime akış) indisinin ölçülmesi - Polietilende karbon siyahı ve/veya mineral dolgu muhtevasının ölçülmesi
Başlık (İng) : Insulating and Sheating Materials of Electric Cables Common Test Methods - Part 4: Methods Specific to Polyethylene and Polypropylene Compounds - Section 1: Resistance to Environmental Stress Cracking - Wrapping Test After Thermal Ageing in Air - Measurement of the Melt Flow Index - Carbon Black and/or Mineral Content Measurement in Pe
Kapsam : Bu standard, gemilerde kullanılanlar dahil elektrik enerjisi dağıtım kabloları ve telekomünikasyon kablolarının polimerik malzemeden yapılmış yalıtım ve kılıflarının deneyinde uygulanacak metotları kapsar. Bu standard, yalıtım için köpük zarını ve hücresel bileşikleri de ihtiva eden PE ve PP bileşiklerine uygulanan çevre zorlamalarından kaynaklanan çatlamalara karşı dayanıklılığın ölçülmesini, havada ısıl yaşlandırmadan sonra sarma deneyini, sıcakta akış (erime akış) indisinin ölçülmesini ve karbon siyahı ve/veya diğer mineral dolgu muhtevasının ölçülmesini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the methods for measurement of the resistance to environmental stress craking, for wrapping test after thermal a geing in air for measurement of mast flow index and for measurement of mat flow index and for measurement of carbon black and/or mineral riler content which apply to PE and PP compounds including cellular compounds and foam skin for insulation.
Yerini Aldığı : TS 7424 :1989;  
Yerine Geçen : TS EN 60811-4-1 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60811-4-1:1995
Uluslararası Karşılıklar : EN 60811-4-1:1995, 73/23 /EEC--; IEC 811.41 (1985) EQV* IEC 811-4-1 AMD-2 (1993) EQV--; BS EN 60811-4-1 (1995)--; DIN EN 60811-4-1 (1996) EQV--; EN 60811-4-1:1995--
Tercüme Edildiği STD : EN 60811-4-1:1995
ICS Kodu : 29.040.20 Yalıtım Gazları
Atıf Yapılan STD : TS 7424 EN 60811-4-1 :1996 (TS 7203*EN 60811-1-3 (1985)*ISO 1133 (1991));;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 34
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-