Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 60269-2      
Kabul Tarihi : 17.04.2008
İptal Tarihi : 12.04.2011
Hazırlık Grubu : Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 2: Yetkili kişiler tarafından kullanılan sigortalar için ilâve özellikler (esas olarak endüstriyel uygulama için)- a ilâ ı sigortaların standart hale getirilmiş sistemlerine örnekler
Başlık (İng) : Low-voltage fuses-Part 2:Supplemantary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application)-Examples of standardized systems of fuses A to I
Kapsam : Bu standard her biri yetkili kişiler tarafından kullanılan standard hale getirilmiş sigortaların özel örnekleriyle ilgili olan sigorta sistemlerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard is divided into fuse systems, each dealing with a specific example of standardized fuses for use by authorized persons.
Yerini Aldığı : TS HD 60269-2 :2007;  
Yerine Geçen : TS HD 60269-2 :2012;  TS HD 60269-2 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : HD 60269-2:2007
Uluslararası Karşılıklar : HD 60269-2 -EQV; BS 88-2-NEQ; IEC 60269-2-NEQ
Tercüme Edildiği STD : HD 60269-2
ICS Kodu : 29.120.50 Sigortalar ve Diğer Aşırı Akımdan Korunma Düzenleri
Atıf Yapılan STD : TS HD 588.1 S1 :2006 (IEC 60060-1);;   : (IEC 60112);;  TS 86 EN 60269-1 :2004 (IEC 60269-1);;  TS EN 60664-1 :2006 (IEC 60664-1);;   : (IEC 60999 (seri));;  TS 9258 EN ISO 6988 :2005 (ISO 6988);;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 149
Fiyatı : 505,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-