Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 5089      
Kabul Tarihi : 10.03.1987
İptal Tarihi : 30.12.1997
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi - Numune alma-Kısım 1: Numune alma programlarını hazırlama kuralları
Başlık (İng) : Water Quality-Sampling-Part 1 Guidance On the Design of Sampling Programmes
Kapsam : Bu standard, çamurları ve dip birikintilerini de içine alan sularda kirlilik kaynaklarının belirlenmesine, kaliteyi karakterize eden ve kalite kontrolunu amaçlayan numune ama programlarının hazırlanmasına uygulanabilen genel prensipleri kapsar.
Kapsam (İng) : B
Yerine Geçen : TS 5089 EN 25667-1 :1997;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 5667-1 (1980)
Uluslararası Karşılıklar : ISO 5667-1 (1980)--; ISO 5667-1:1980 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO 5667-1:1980 EQV
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel)
Atıf Yapılan STD : TS 6291 :1989;  TS 5090 :1987;  TS 5106 :1987;  TS EN ISO 3696 :1996;  
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 159,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-