Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 54-4      
Kabul Tarihi : 19.06.2007
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - bölüm 4: Güç besleme teçhizatı
Başlık (İng) : Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment; Amendment
Türü : Özellik
Kapsam : Bu standard, binalara monte edilmiş yangın algılama ve yangın alârm sistemlerinde kullanılan güç besleme teçhizatı için (EN 54-1’de verilen Şekil 1’deki L elemanı) özellikleri, deney metotlarını ve performans kriterlerini kapsar.
Kapsam (İng) : This Standard specifies requirements, methods of test and performance criteria for power supply equipment (see component L of figure 1 of EN 54-1:1996) of fire detection and fire alarm systems installed in buildings.
Yerini Aldığı : TS EN 54-4 :1998;  
Tadil Eden : TS EN 54-4/A1 :2005;  TS EN 54-4/A2 :2006;  TS EN 54-4/A2 :2007;  TS EN 54-4/A1 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 54-4:1997+AC:1999
Uluslararası Karşılıklar : EN 54-4:1997/AC-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 54-4:1997/AC
ICS Kodu : 13.220.20 Yangından Korunma
Atıf Yapılan STD : TS EN 54-1 :1997;  TS EN 54-2 :1998;  TS EN 54-4 :1998;  TS ENV 50142 :1996;   : (IEC 60088-1;IEC 60088-2-1;IEC 60088-2-3;IEC 60088-2-6IEC 60088-2-47;;IEC 60529;IEC 60721-3-3;IEC 60801-2;IEC 60801-3;IEC 60801-4;IEC 60950);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 45,00 TL + %8 Kdv