Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 10893-2      
Tercüme Tarihi : 24.11.2014
Kabul Tarihi : 22.11.2011
Hazırlık Grubu : TK23: Metalürji Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (tozaltı ark-kaynaklı parçalar hariç) çelik boruların otomatik girdap akımları ile muayenesi (ISO 10893-2:2011)
Başlık (İng) : Non-destructive testing of steel tubes - Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arcwelded) steel tubes for the detection of imperfections (ISO 10893-2:2011)
Kapsam : Bu standard kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (tozaltı ark-kaynaklı parçalar hariç) çelik boruların otomatik girdap akımları ile muayenesi için Çizelge 1 ve çizelge 2’de gösterilen farklı kabul seviyelerine göre şartları kapsar.
Kapsam (İng) : This part of ISO 10893 specifies requirements for automated eddy current testing of seamless and welded tubes with the exception of submerged arc-welded (SAW) tubes, for the detection of imperfections according to the different acceptance levels as shown in Tables 1 and 2.
Yerini Aldığı : TS EN 10246-3 :2005;  
Tadil Eden : TS EN ISO 10893-2/A1 :2020;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 10893-2:2011
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 10893-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 10893-2
ICS Kodu : 23.040.10 Dökme Demir ve Çelik Borular ; 77.040.20 Metallerin Tahribatsız Muayenesi ; 77.140.75 Çelik Borular
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 9712 :2013;  TS ISO 11484 :2011;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 21
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-