Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60068-1      
Tercüme Tarihi : 19.03.2015
Kabul Tarihi : 29.04.2014
Hazırlık Grubu : TK8: Elektronik Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 1: Genel ve kılavuz (IEC 60068-1:2013)
Başlık (İng) : Environmental testing - Part 1: General and guidance (IEC 60068-1:2013)
Kapsam : IEC 60068 standard serisi, çevre şartlarına dayanıklılık deney yöntemlerinin bir serisini ve bunlarla ilgili uygun şiddet derecelerini kapsar ve her türlü işletme kullanımında, nakliye ve depolamada beklenen şartlar altında deney numunelerinin performansını değerlendirmek üzere belirlenmiş ölçmeler ve deneyler için çeşitli atmosferik şartları belirler.
Kapsam (İng) : The IEC 60068 series includes a series of methods for environmental testing along with their appropriate severities, and prescribes various atmospheric conditions for measurements and tests designed to assess the ability of specimens to perform under expected conditions of transportation, storage and all aspects of operational use.
Yerini Aldığı : TS 1876 EN 60068-1 :1997;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60068-1:2014
Uluslararası Karşılıklar : 60068-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : 60068-1
ICS Kodu : 19.040 Çevresel Deneyler
Atıf Yapılan STD : :;   :;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 36
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-