Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13086      
Tercüme Tarihi : 29.04.2008
Kabul Tarihi : 21.11.2000
Hazırlık Grubu : Kimya İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kurşun ve kurşun alaşımları - Kurşun oksitler
Başlık (İng) : Lead and lead alloys- Lead oxides
Kapsam : Bu standard, kurşun monoksit (litarj, toz ve taneli), akü oksitleri (Barton veya Mill) ve kristal haldeki kırmızı kurşun dahil kurşun oksitlerin, özellikleri, kabul toleransları ile kimyasal ve fiziksel deney işlemlerini kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the requirements, acceptance tolerances and chemical and physical test procedures for lead oxides, including litharges (powder or granulated), battery oxides (Barton or Mill) and crystal red lead.
Yerini Aldığı : TS 6616 :1989;  TS 2899 :1977;  TS 6616/T1 :1991;  TS 6616/T2 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13086:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 13086 -EQV; DIN EN 13086 --; BS EN 13086 --
Tercüme Edildiği STD : EN 13086
ICS Kodu : 71.060.20 Oksitler
Atıf Yapılan STD : TS 4481 EN 23923-2 :2001;  TS 2328 EN ISO 787-11 :2000;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-