Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN 614-1+A1      
Tercüme Tarihi : 5.10.2015
Kabul Tarihi : 19.01.2010
Hazırlık Grubu : TK20: Makine Güvenliği Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Makinalarda güvenlik - Ergonomik tasarım prensipleri - Bölüm 1: Terminoloji ve genel prensipler
Başlık (İng) : Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles
Kapsam : Bu standard, makinaların tasarım sürecinde takip edilmesi gereken ergonomik prensipleri kapsar. Bu standard; teçhizatın montajı, işletilmesi, ayarlanması, bakımı, temizlenmesi, sökülmesi, tamiri ve taşınması sırasında operatörlerle makina arasındaki etkileşimlere uygulanır ve operatörün sağlığının, güvenliğinin ve esenliğinin dikkate alınmasında izlenmesi gereken prensiplerin ana hatlarını verir. Bu standard, daha özel ergonomik standardların ve makina tasarımı ile ilgili uygulanması gereken diğer standardların dâhilinde bir çerçeve sunar. Bu standardda verilen ergonomik prensipler güvenliğin, sağlığın ve esenliğin ve tüm sistem performansının temini için her türlü insan kabiliyetlerine ve karakteristiklerine uygulanır. Amaçlanan kullanıma uygunluk için bilginin yorumlanmasına ihtiyaç duyulabilir. Not - Bu standarddaki prensipler mesleki amaçlı makinalara yönelik olmakla beraber özel kullanım amaçlı teçhizat ve makinalar için de uygulanabilir.
Kapsam (İng) : This Standard establishes the ergonomic principles to be followed during the process of design of machinery. This Standard applies to the interactions between operators and machinery when installing, operating, adjusting, maintaining, cleaning, dismantling, repairing or transporting equipment, and outlines the principles to be followed in taking the health, safety and well-being of the operator into account. This Standard provides a framework within which the range of more specific ergonomics standards and other related standards relevant to machinery design should be applied. The ergonomic principles given in this Standard apply to all ranges of human abilities and characteristics to ensure safety, health and well-being and overall system performance. Information will need to be interpreted to suit the intended use. NOTE Although the principles in this European Standard are orientated towards machinery for occupational use, they are also applicable to equipment and machinery for private use.
Yerini Aldığı : TS EN 614-1 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 614-1:2006+A1:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN 614-1+A1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 614-1+A1
ICS Kodu : 13.110 Makinaların Güvenliği ; 13.180 Ergonomi
Atıf Yapılan STD : TS EN 894-3+A1 :2013;  TS EN ISO 12100-1 :2007;  TS EN ISO 12100-2 :2006;  TS EN ISO 14121-1 :2010;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 23
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-