Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN ISO 9902-7      
Kabul Tarihi : 28.04.2004
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 7: Boyama ve terbiye makinaları
Başlık (İng) : Textile machinery - Noise test code - Part 7 : Dyeing and finishing machinery
Kapsam : Bu standard, ISO 9902-1 ile birlikte; boyama ve terbiye makinalarından yayılan gürültünün beyanı, doğrulanması, ve ölçülmesinde kullanılan; montaj, çalışma ve ölçme şartlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This part of ISO 9902, taken together with ISO 9902-1, specifies the mounting, operating and measuring conditions required for the measurement, declaration and verification of noise emitted by dyeing and finishing machines.
Tadil Eden : TS EN ISO 9902-7/A1 :2013;  TS EN ISO 9902-7/A1 :2010;  TS EN ISO 9902-7:2001/A2 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 9902-7:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 9902-7-EQV; ISO 9902-7 -EQV; DIN EN ISO 9902-7 -EQV; NF G46-002-7, NF EN ISO 9902-7 -EQV; BS EN ISO 9902-7:-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 9902-7
ICS Kodu : 17.140.20 Makina ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültü; 59.120.50 Boyama ve Apreleme Ekipmanları
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 3744 :1997;  TS 8958 EN ISO 3746 :1999;  TS EN ISO 3747 :2002;  TS EN ISO 9614-1 :1998;  TS EN ISO 9614-2 :2002;  TS EN ISO 11201 :2001;  TS EN ISO 11202 :2001;  TS EN ISO 11204 :1999;  TS 5483 :1988;  TS EN ISO 9902-1 :2001;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 23
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-