Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 61779-1      
Kabul Tarihi : 9.04.2003
İptal Tarihi : 22.05.2008
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Alevlenebilir gazların belirlenmesi ve ölçülmesi için elektrikli cihazlar-Bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları
Başlık (İng) : Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 1: General requirements and test methods
Kapsam : Bu standard havadaki alevlenebilir gaz veya buhar konsantrasyonlarını belirlemek ve ölçmek için taşına bilir nakledilebilir ve sabit cihazların kurulması ve deneye tabi tutulmasını kapsar ve bu cihazlara uygulanan deney metotlarını tanımlar
Kapsam (İng) : Tehis standard specifies general requriments for construction and testing and describes the test methods taht apply to portaple transportable and fixed apparatus for the detection and measurement of flammable gas vapour concentrations with air.
Yerine Geçen : TS EN 60079-29-1 :2008;  TS EN 60079-29-1 :2012;  
Tadil Eden : TS EN 61779-1/A11 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 61779-1:1998, modified)
Uluslararası Karşılıklar : EN 61779-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 61779-1
ICS Kodu : 13.320 Alarm ve Uyarı Sistemleri ; 17.060 Hacim,Kütle,Yoğunluk ve Viskozite Ölçümü ; 29.260.20 Patlayıcı Atmosferlerde Çalışan Elektrik Cihazları
Atıf Yapılan STD : TS 9057 :1991;  TS EN 50014 :2003;  TS 3380 :1979;  TS 3381 :1979;  TS 3383 :1979;  TS 3384 :1979;  TS 3385 :1979;  TS 3491 :1980;  TS 3492 :1980;  TSE IEC/TR 60079-13 :1998;  TS IEC/TR 60079-15 :1998;  TS 6119 :1988;  TS 9354 :1991;  TS 9355 :1991;  TS 9504 :1991;  TS 10064 :1992;  TS 10102 :1992;  TS EN 50073 :2000;  TS EN 50270 :2002;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 52
Fiyatı : 62,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-