Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 5000      
Kabul Tarihi : 19.01.2010
Hazırlık Grubu : Mamul Gıdalar İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Ekmek
Başlık (İng) : Bread
Kapsam : Bu standard, ekmeği kapsar.
Kapsam (İng) : This standard applies to bread.
Yerini Aldığı : TS 5000 :1987;  TS 12000 :1996;  
Tadil Eden : TS 5000/T1 :2011;  TS 5000/T2 :2014;  TS 5000/T3 :2021;  TS 5000/T4 :2023;  
Yararlanılan Kaynak : Pomeranz, Y.1971 Wheat Chemistry and Technology. AACC Inc.St.Paul MN, USA. - Hoseney, R.C. 1994. Principles of Cereal science and Technology. AACC Inc. St.Paul. MN.USA. - Pomeranz, Y.1985. Functional Properties Of Food Components. Academic Press Inc.Orlando, Florida. - Sharf, J.M.1966. Recommended Methods for the Microbiological Examination of Foods. 2nd ed,p.164.American Public Health Assoc. New York. - Anonim, 1971. Standard Methoden Fur Getreide Mehl und Brot. S.Erweirerte Auflage .Im Verlag. Moritz Scheafer, Detmold. - Uluöz, M.1965. Buğday Un ve Ekmek Analiz Metodları.E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 57, İzmir. - Rohrlich, M.und Bruckner, G.1966. Das Getreide, I. Teil. Das Getreide und Seine Verarbeitung Verlag Paul Parey in Berlin und Hamburg. - Anonim, 2009. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği.Resmi Gazete No:27133.Tebliğ No:2009/6. - Anonim,2008. Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ. Resmi Gazete No:26807. Tebliğ No:2008/5. - Anonim,2006. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:2006/3. - Anonim,2008. Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:2008/45. - Anonim,2008. Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği. Resmi Gazete No:26883.
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 67.060 Tahıllar,Baklagiller ve Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS 266 :2005;  TS 545 :1967;  TS 933 :2003;  TS 1125 ISO 750 :2002;  TS 1135 ISO 712 :2001;  TS 1511 ISO 2171 :2000;  TS 2104 :1975;  TS 2383 :1991;  TS 3522 :1992;  TS 4265 :1992;  TS 4500 :2002;  TS 6063 ISO 7251 :1996;  TS 6580 :1989;  TS 7282 :2009;  TS EN ISO 7218 :2008;  TS EN ISO 3696 :1996;  TS 7890 :2004;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 159,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-