Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :97/23/EC)
TS No : TS EN 1759-3      
Kabul Tarihi : 24.06.2010
Hazırlık Grubu : Makina İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar - Sınıf kısa gösterilişli - bölüm 3: Bakır alaşımlı flanşlar
Başlık (İng) : Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, class designated - Part 3: Copper alloy flanges
Kapsam : Bu Standard, Çizelge 1’de gösterilen Sınıf kısa gösterimleri Sınıf 150 ve Sınıf 300 olan ve anma boyutları DN 10’dan DN 900’e (NPS ½ ‘den NPS 36’ya) kadar olan bakır alaşımlı dairesel flanşlar ile bakır alaşımlı çelikten mamül düz flanşların özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements for circular copper alloy flanges in Class designations Class 150 and Class 300 and nominal sizes from DN 10 to DN 900 (NPS <(hoch)1>/<(Index)2> bis NPS 36).
Yerini Aldığı : TS ISO 7005-3 :1998;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1759-3:2003+AC:2004
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN 1759-3 -EQV; NF E29-201-3, NF EN 1759-3 -EQV; BS EN 1759-3-EQV; EN 1759-3-EQV; ISO 7005-3-NEQ
Tercüme Edildiği STD : EN 1759-3
ICS Kodu : 23.040.60 Flanşlar, Kaplingler ve Diğer Boru Bağlama Elemanları
Atıf Yapılan STD : TS EN 1652 :2002;  TS EN 1982 :2001;  TS EN 10028-2 :2005;  TS EN 10222-2 :2002;  TS EN 12420 :2003;  TS EN 12449 :2004;  TS EN ISO 887 :2002;  TS 6956 EN ISO 4287 :2004;  TS 3990 EN ISO 6708 :1999;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 29
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-