Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN ISO 12100      
Tercüme Tarihi : 13.11.2014
Kabul Tarihi : 12.04.2011
Hazırlık Grubu : TK20: Makine Güvenliği Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması (ISO 12100:2010)
Başlık (İng) : Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
Kapsam : Bu standard, makinaların tasarımında güvenliği sağlayan temel terminolojiyi, prensipleri ve yöntemleri kapsar. Bu amacı sağlamada tasarımcılara yardım etmek için bu standard, risk değerlendirmenin ve risk azaltmanın kurallarını belirtir. Bu prensipler; tasarım bilgisine ve tecrübesine, makinalar ile ilgili kullanılma, olaylara, kazalara ve risklerine dayanır. Makinanın yaşam döngüsünün ilgili aşamalarında, tehlikeleri belirleme, riskleri tahmin etme ve değerlendirme ile tehlikeleri ortadan kaldırma veya riskleri yeterince azaltma ile ilgili prosedürler tanımlanmıştır. Risk analizi ve risk azaltma süreçlerinin doğrulanması ve dokümantasyonu konusunda kılavuz bilgi vermektedir. Bu standardda, B veya C tipi güvenlik standardlarının hazırlanmasında bir temel olarak kullanılması da amaçlanmıştır. Bu standardda, ev hayvanları, eşya veya çevreyle ilgili risk ve/veya hasarlar ele alınmamıştır. Not 1 - Ek B’de, bu kavramları açıklamak ve tehlike tanımlama sürecinde tasarımcıya yardım etmek için tehlikeler, tehlikeli durumlar ve tehlikeli olaylar ile ilgili örnekler, ayrı ayrı çizelgeler halinde verilmektedir. Not 2 - Her risk değerlendirmesinin her bir aşamasına ilişkin birçok yöntemlerin pratik kullanımı, ISO/TR 14121-2 standardında tarif edilmiştir.
Kapsam (İng) : This International Standard specifies basic terminology, principles and a methodology for achieving safety in the design of machinery. It specifies principles of risk assessment and risk reduction to help designers in achieving this objective. These principles are based on knowledge and experience of the design, use, incidents, accidents and risks associated with machinery. Procedures are described for identifying hazards and estimating and evaluating risks during relevant phases of the machine life cycle, and for the elimination of hazards or the provision of sufficient risk reduction. Guidance is given on the documentation and verification of the risk assessment and risk reduction process. This International Standard is also intended to be used as a basis for the preparation of type-B or type-C safety standards. It does not deal with risk and/or damage to domestic animals, property or the environment. NOTE 1 Annex B gives, in separate tables, examples of hazards, hazardous situations and hazardous events, in order to clarify these concepts and assist the designer in the process of hazard identification. NOTE 2 The practical use of a number of methods for each stage of risk assessment is described in ISO/TR 14121-2.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 12100-1 :2007;  TS EN ISO 12100-2/A1 :2010;  TS EN ISO 12100-2 :2006;  TS EN ISO 14121-1 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 12100:2010
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 12100-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 12100
ICS Kodu : 13.110 Makinaların Güvenliği
Atıf Yapılan STD : TS 10316 EN 60204-1 :2005;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 89
Fiyatı : 440,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-