Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS IEC 60364-7-713      
Kabul Tarihi : 18.01.2005
İptal Tarihi : 16.12.2019
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı - bölüm 7: Özel tesisat ve mahaller için kurallar - kısım 713: Mobilyalar
Başlık (İng) : Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations and locations - Section 713: Furniture
Kapsam : Bu standarddaki özel kurallar, elektrik tesisatına bağlı mobilyaların (ve benzeri tertibatların) kablolama sistemini kapsar.
Kapsam (İng) : The particular requirements of this section apply to the wiring system of furniture (and similar titments) which is connected to the electrical installation.
Yerine Geçen : TS IEC 60364-7-713 :2019;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 60364-7-713 :1996
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60364-7-713 -EQV; prHD 384.7.713 S1 -NEQ
Tercüme Edildiği STD : IEC 60364-7-713
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS 9758 HD 21.3.S3 :1997 (IEC 60227-3);;  TS 9760 HD 21.5 S3 :1997 (IEC 60227-5);;  TS 9762 HD 22.1 S4 :2004 (IEC 60245-1);;  TS 9765 HD 22.4 S3 :2001 (IEC 60245-4);;  TS IEC 60364-1 :1999 (IEC 60364-1);;  TS HD 384.5.51 S2 :2001 (IEC 60364-5-51);;  TS HD 384.5.52 S1 :2001 (IEC 60364-5-52);;  TS HD 384.5.523 S2 :2002 (IEC 60364-5-523);;  TS IEC 60364-5-551 :2001 (IEC 60364-5-551);;  TS IEC 60364-7-701 :2001 (IEC 60364-7-701);;  TS IEC 60364-7-707 :2001 (IEC 60364-7-707);;  TS IEC 60502-1+A1 :2001 (IEC 60502);;  TS IEC 60502-2 :2001 (IEC 60502);;  TS IEC 60502-4 :2001 (IEC 60502);;  TS 3033 EN 60529 :1997 (IEC 60529);;  TS 8697 EN 60598-1 :1998 (IEC 60598-1);;  TS prEN 60670 :1998 (IEC 60670);;  TS EN 60695-2-11 :2003 (IEC 60695-2-11);;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 10
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-