Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60079-18/AC      
Kabul Tarihi : 19.02.2009
İptal Tarihi : 9.11.2010
Hazırlık Grubu : Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar- bölüm 18: Kapsül içine alınan “m” tipi korumalı elektrikli cihazların yapılışı, deneyi ve işaretlenmesi
Başlık (İng) : Electrical apparatus for explosive gas atmospheres –Part 18: Construction, test and marking of type of protection encapsulation “m” electrical apparatus
Kapsam : Bu standard, kapsül içine alınan “m” tipi korumalı elektrikli cihazların, elektrikli cihaz bölümlerinin ve Ex bileşenlerinin yapılışı, deneye tâbi tutulması ve işaretlenmesi ile ilgili özel kuralları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard gives the specific requirements for the construction, testing and marking of electrical apparatus, parts of elektrical apparatus and Ex components with the type of protection encupsulation “m”.
Yerini Aldığı : TS EN 60079-18/AC :2008;  
Yerine Geçen : TS EN 60079-18 :2010;  
Tadil Edilen : TS EN 60079-18 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60079-18:2004/AC:2006
Uluslararası Karşılıklar : EN 60079-18:2004/AC-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60079-18:2004/AC
ICS Kodu : 29.260.20 Patlayıcı Atmosferlerde Çalışan Elektrik Cihazları
Atıf Yapılan STD : : (-);;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 1
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-