Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.4.43 S2      
Kabul Tarihi : 11.11.2002
İptal Tarihi : 28.01.2004
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binaların elektrik tesisatları-Bölüm 4:Güvenlikle ilgili koruma-Kısım 43:Aşırı akıma karşı koruma
Başlık (İng) : Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety; Chapter 43: Protection against overcurrent (IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, modified)
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerine Geçen : TS HD 384.4.43 S2 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384.4.43 S2: 2001
ICS Kodu : 29.120.50 Sigortalar ve Diğer Aşırı Akımdan Korunma Düzenleri; 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : en
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-