Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 16283-1      
Tercüme Tarihi : 16.01.2015
Kabul Tarihi : 29.04.2014
Hazırlık Grubu : TK12: Yapı Güvenliği ve Akustik Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Akustik- Yapıların ve yapı elemanlarının ses yalıtımı için sahada yapılacak ölçümler - Bölüm 1:Hava ile yayılan sesin yalıtımı (ISO 16283-1:2014)
Başlık (İng) : Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 16283-1:2014)
Kapsam : ISO 16283 standard serisinin bu bölümü ses basıncı ölçümleri kullanılarak bir binada iki oda arasında havada yayılan ses yalıtımının belirlenmesi işlemlerini kapsar. Bu işlemler 50 Hz ilâ 5 000 Hz frekans aralığında 10 m3 ile 250 m3 arasındaki oda hacimleri için tasarlanmıştır. Deney sonuçları, ses alanının düzgün dağılan ses alanına yakın olabileceği veya olamayabileceği döşenmemiş veya döşenmiş odalarda havada yayılan ses yalıtımını ölçmek, değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılabilir. Ölçülen havada yayılan ses yalıtımı frekansa bağlıdır ve ISO 717-1'deki derecelendirme işlemleri kullanarak akustik performansı belirtecek tek bir sayıya dönüştürülebilir.
Kapsam (İng) : This part of ISO 16283 specifies procedures to determine the airborne sound insulation between two rooms in a building using sound pressure measurements. These procedures are intended for room volumes in the range from 10 m3 to 250 m3 in the frequency range from 50 Hz to 5 000 Hz. The test results can be used to quantify, assess and compare the airborne sound insulation in unfurnished or furnished rooms where the sound field may or may not approximate to a diffuse field. The measured airborne sound insulation is frequency-dependent and can be converted into a single number quantity to characterize the acoustic performance using the rating procedures in ISO 717-1.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 140-7 :2006;  TS EN ISO 140-4 :2006;  TS EN ISO 140-5 :2006;  TS EN ISO 140-14 :2004;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 16283-1:2014
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 16283-1-EQV; DIN EN ISO 16283-1-EQV; BS EN ISO 16283-1:2014-EQV; ISO 16283-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 16283-1
ICS Kodu : 91.120.20 Ses Yalıtımı, Titreşime Karşı Korunma
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 717-1 :2013;  TS EN ISO 3382-2 :2009;  TS EN ISO 12999-1 :2014;  TS EN ISO 18233 :2010;  TS EN 60942 :2004;  TS EN 61183 :1996;  TS EN 61260 :1996;  TS EN 61672-1 :2014;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 54
Fiyatı : 164,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-