Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 50281-1-2      
Kabul Tarihi : 29.11.2001
İptal Tarihi : 25.04.2006
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yanıcı toz ortamında kullanılan elektrikli cihazlar- Bölüm 1-2: Mahfazalarda korunan elektrikli cihazlar- Seçim tesis ve bakım
Başlık (İng) : Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1-2: Electrical apparatus protected by enclosures - Selection, installation and maintenance
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerine Geçen : TS EN 61241-14 :2004;  TS EN 61241-17 :2006;  
Tadil Eden : TS EN 50281-1-2/A1 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN 50281-1-2:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 50281-1-2-EQV
ICS Kodu : 29.260.20 Patlayıcı Atmosferlerde Çalışan Elektrik Cihazları
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-