Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/95/EC(73/23/EEC))
TS No : TS EN 60695-2-13      
Kabul Tarihi : 24.02.2004
İptal Tarihi : 5.06.2012
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-13: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları - Malzemeler için kızaran tel ile tutuşabilirlik deneyi metodu
Başlık (İng) : Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignitability test method for materials
Kapsam : Bu standard, kızaran telle tutuşma sıcaklığını tayin eden tutuşabilirlik deneyi (GWIT) için katı elektrik yalıtım malzemelerinin veya diğer katı malzemelerin deney numunelerine uygulanacak kızaran tel deneyinin ayrıntılarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard, specifies the details of the glow-wire test to be applied to test specimens of solid electrical insulating materials or other solid materials for ignitability testing to determine the glow-wire ignition temperature (GWIT).
Yerini Aldığı : TS EN 60695-2-1/3 :2000;  TS EN 60695-2-13 :2004;  
Yerine Geçen : TS EN 60695-2-13 :2012;  TS EN 60695-2-13 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60695-2-13:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN 60695-2-13-EQV; IEC 60695-2-13--; DIN EN 60695-2-13--; NF C20-924-2-13--
Tercüme Edildiği STD : EN 60695-2-13
ICS Kodu : 13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği; 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS EN 60695-2-10 :2003;  TS EN ISO 13943 :2002;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-