Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1677-1      
Kabul Tarihi : 15.04.2004
İptal Tarihi : 12.02.2009
Hazırlık Grubu : Makina İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sapan bileşenleri - Güvenlik - bölüm 1: Dövme çelik elemanlar - Kalite sınıfı 8
Başlık (İng) : Components for slings - Safety - Part 1: Forged steel components, Grade 8
Kapsam : Bu standard, maddeler, malzemeler veya eşyaların kaldırılması için aşağıda belirtilen yerlerde kullanılması amaçlanan, 63 t çalışma yükü sınırına (ÇYS) kadar, kalite sınıfı 8, dövme çelik elemanlarla ilgili genel kuralları kapsar: - EN 818-4’e uygun zincir sapanlar, - EN 13414-1:2003‘e uygun çelik tel halatlı sapanlar, - EN 1492-1:2000 ve EN 1492-2:2000’e uygun tekstil sapanlar.
Kapsam (İng) : This standard specifies general requirements, mechanical properties and test procedures for forged steel components of grade 8 for working load limits from 0,25 to 63 tons for chain slings, steel wire rope slings and textile slings.
Yerini Aldığı : TS ISO 8539 :1999;  
Yerine Geçen : TS EN 1677-1+A1 :2009;  TS EN 1677-1+A1 :2012;  
Tadil Eden : TS EN 1677-1+A1 :2012;  TS EN 1677-1+A1 :2009;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1677-1:2000
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN 1677-1-EQV; EN 1677-1-EQV; BS EN 1677-1-EQV; NF E52-037-1 ;NF EN 1677-1-EQV; ISO 8539-NEQ
Tercüme Edildiği STD : EN 1677-1
ICS Kodu : 53.020.30 Kaldırma Ekipmanları İçin Aksesuarlar
Atıf Yapılan STD : TS EN 292-1 :1996;  TS EN 292-2 :1996;  TS EN 818-6 :2002;  TS EN 1050 :1997;   : (EN 13414-1);;  TS EN 10002-2 :1997;  TS 2162 EN 10025 :1996;  TS prEN 10228-1 :1997;  TS EN 10228-2 :2002;  TS 882 ISO 643 :1998;  TS EN 818-4 :2002;  TS EN 1492-1 :2004;  TS EN 1492-2 :2004;  TS EN ISO 9001 :2001 ((EN ISO 9001,EN ISO 9002));;  TS EN 45012 :2002;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 50,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-