Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.5.523 S2      
Kabul Tarihi : 17.04.2002
İptal Tarihi : 12.04.2011
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı- Bölüm 5: Elektrik donanımının seçilmesi ve montajı- Kısım 523: Kablo sistemlerinde akım geçirme kapasiteleri
Başlık (İng) : Electrical installations of buildings Part 5: Selection and erection of electrical equipment chapter 52: Wiring systems section 523: Current- carrying capacities (IEC 60364-5-523:1983, modified)
Kapsam : Bu standard, binalarda elektrik tesisatında 1 kV a.a.'ya veya 1,5 kV d.a.'ya kadar kablo sistemlerinde akım geçirme kapasitelerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers current carrying in wiring systems electrical installations of buildings up to 1 kV a.c. or 1,5 kV d.c
Yerine Geçen : TS HD 60364-5-52 :2011;  TS HD 60364-5-52 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384.5.523 S2:2001
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60364-5-523-NEQ; HD 384.5.523 S2--
Tercüme Edildiği STD : HD 384.5.523 S2
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS 6570 HD 383 S2 :1997 (IEC 60228);;  TS HD 384.4.42 S1 :2000 (IEC 60364-4-42);;  TS IEC 60364-4-41 :2000 (IEC 60364-4-41);;  TS IEC 60364-4-43 :2000 (IEC 60364-4-43);;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 49
Fiyatı : 164,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-