Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1330-1      
Kabul Tarihi : 25.03.2002
İptal Tarihi : 2.04.2015
Hazırlık Grubu : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Tahribatsız muayene - Terimler ve tarifleri - Bölüm 1: Genel terimler listesi
Başlık (İng) : Non destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms
Kapsam : Bu standard, tahribatsız muayenede kullanılan ancak diğer alanlardan (elektrik, vakum teknolojisi, metroloji vb.) alınan genel terimleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard defines used in non destructive testing but which stem from other fields (electricity, vacuum technology, metrology).
Yerine Geçen : TS EN 1330-1 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1330-1:1998
Uluslararası Karşılıklar : EN 1330-1:1998--; BS EN 1330-1-EQV; NF A09-020-1 EQV, NF EN 1330-1-EQV; DIN EN 1330-1-EQV; EN 1330-1:1998--
Tercüme Edildiği STD : EN 1330-1:1998
ICS Kodu : 01.040.19 Deneyler (Terimler); 19.100 Tahribatsız Deneyler
Atıf Yapılan STD : TS 4548 :1986;  TS 4549 :1986;  TS 4550 :1985;  TS 5053 :1987;  TS 12133 :1997;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 18
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-