Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 7899-2      
Kabul Tarihi : 24.04.2002
Hazırlık Grubu : Çevre Sağlığı ve Atıklar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi - Bağırsak enterokoklarının tespiti ve sayımı - Bölüm 2: Membran süzme yöntemi
Başlık (İng) : Water quality - Detection and enumeration of intestinal enterococci - Part 2: Membrane filtration method
Kapsam : Bu standard suda bulunan bağırsak enterokoklarının membran filtrasyon yöntemi ile tespiti ve sayımını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a miniaturized method for the detection and enumeration of major intestinal enterococci in water by membrane filtration method.
Yerini Aldığı : TS ISO 7899-2 :1998;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 7899-2:2000
Uluslararası Karşılıklar : ISO 7899-2-EQV; EN ISO 7899-2:2000-EQV; BS EN ISO 7899-2-EQV; DIN EN ISO 7899-2-EQV; NF T90-416 NF EN ISO 7899-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 7899-2:2000
ICS Kodu : 07.100.20 Su Mikrobiyolojisi ; 13.060.70 Suyun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 3696 :1996;  TS 5089 EN 25667-1 :1997;  TS 5090 EN 25667-2 :1997;  TS 5106 ISO 5667-3 :1997;  TS 6235 EN ISO 6887-1 :2001;  TS 9528 :1991;  TS EN 45020 :1997;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 12
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-