Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 186 S2      
Kabul Tarihi : 4.11.1997
İptal Tarihi : 16.03.2004
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kablolar-5 den fazla damarı bulunan elektrik kablolarının damarlarının tanıtılması için yazıyla işaretleme
Başlık (İng) : Marking by inscription for the identification of cores of electric cables having more than 5 cores
Kapsam : Bu standard, bir kablo standardında belirtildiğinde, 5'den daha fazla damarı bulunan elektrik kablolarındaki ekstrüde edilmiş yalıtımlı damarların tanıtılmasında yazıyla işaretleme için özellikleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the requirements for marking, by inscription, the identification of cores with as extruded insulation in electric cables having more than five cores, when specified in a cable standard.
Yerine Geçen : TS EN 50334 :2004;  
Yararlanılan Kaynak : HD 186 S2: 1989
Uluslararası Karşılıklar : HD 186 S2: 1989--; HD 186 S2: 1989--
Tercüme Edildiği STD : HD 186 S2: 1989
ICS Kodu : 29.060.20 Kablolar
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 9
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-