Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1097-3      
Kabul Tarihi : 12.04.1999
Hazırlık Grubu : Maden İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler bölüm 3: Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini
Başlık (İng) : Tests for mechanical and physical properties of aggregates- Part 3: Determination of loose bulk density and voids
Kapsam : Bu standard, kuru agregaların gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin belirlenmesi için deney metodunu kapsar. Deney 63 mm tane büyüklüğüne kadar doğal ve yapay agregalar için uygulanabilir. Çok ince dolgu malzemelerinin görünür yoğunluğunun gaz yağı içerisinde tayini için bir metod Ek A'da verilmiştir.
Kapsam (İng) : This standard specifies the test procedure for the determination of the loose bulk density of dry aggregates and the calculations of the voids. The test is appliciable to natural and artiticial aggregates up to a maximum size at 63 mm. A method for the determination of the apparent (bulk) density ot filler in kerasine is given in annex A.
Yerini Aldığı : TS 3529 :1980;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1097-3:1998
Uluslararası Karşılıklar : EN 1097:1998--; BS EN 1097-3--; DIN EN 1097-3--; EN 1097-3:1998--
Tercüme Edildiği STD : EN 1097-3:1998
ICS Kodu : 91.100.15 Mineral Malzeme ve Ürünler
Atıf Yapılan STD : TS EN 1097-3 :1999 (ISO 4788 (TS 3781 ISO 4788), EN 932-2 (TS EN 932-2), prEN 932-5 (TS prEN 932-5), prEN 1097-6);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-