Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 10696      
Kabul Tarihi : 2.02.1993
Konfirme Tarihi : 19.11.2018
Hazırlık Grubu : Petrol İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Uçucu çüzücüler ve kimyasal ara girdiler - Boya, vernik, cila ve ilgili ürünlerde kullanılan - Asitlik tayini
Başlık (İng) : Test method for acidity in volatile solvents and chemical intermediates used in paint, varnish lacquer and related products
Kapsam : Bu standard, boya, vernik, cila ve ilgili ürünlerde kullanılan, düşük molekül ağrıklı, doymuş ve doğmamış alkoller, ketonlar eterler, esterler, hidrakarbon incelticiler, nafta ve diğer hafif petrol petrol destinatlarında asitlik tayinini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard is involve test method for acidity in volatile solvents, chemical intermadiates, low molecular weight satwated and unsaturated alcokols, ketones, ethers, esters, hydrocarbon diluents, naphtha, aud other light dsitillade petroleu fractions used in paint, varnish, lacguer and related products.
Yararlanılan Kaynak : ASTM D 1613 (1991)
Uluslararası Karşılıklar : ASTM D 1613 (1991)--; ASTM D 1613:1991--
Tercüme Edildiği STD : ASTM D 1613:1991
ICS Kodu : 87.060.30 Çözücüler, Dolgu Maddeleri ve Diğer Yardımcı Malzemeler
Atıf Yapılan STD : TS 545 :1967;  TS 2104 :1975;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 7
Fiyatı : 97,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-