Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.1 S2      
Kabul Tarihi : 19.01.2006
İptal Tarihi : 9.04.2009
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve Kablo Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı- Bölüm 1: Kapsam, amaç ve temel prensipler
Başlık (İng) : Electrical installations of buildings -- Part 1: Scope, object and fundamental principles
Kapsam : Bu Standard binalardaki elektrik tesisatlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard applies to electrical installations of buildings.
Yerini Aldığı : TS IEC 60364-1 :1999;  
Yerine Geçen : TS HD 60364-1 :2009;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384.1 S2:2001
Uluslararası Karşılıklar : DIN VDE 0100-100-EQV; IEC 60364-1-NEQ
Tercüme Edildiği STD : IEC 60364-1
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS HD 384.7.714 S1 :2002 ((HD 384.7.714));;   : (HD 625.1);;  TS 3476 EN 60446 :2004 ((IEC 60446));;   : (EN 50160);;   : (IEC 60721 seri);;  TS HD 384.4.442. S1 :2000 ((HD 384.4.442 S1));;  TS IEC 60364-4-443 :2000 ((HD 384.4.443));;  TS 8162 :1990 ((HD 625.1));;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 12
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-