Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 7730      
Tercüme Tarihi : 20.06.2016
Kabul Tarihi : 25.04.2006
Hazırlık Grubu : TK30: Enerji ve Enerji Sistemleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Isıl çevrenin ergonomisi – PMV ve PPD indislerinin hesabını ve bölgesel ısıl konfor kriterlerini kullanarak ısıl konforun analitik olarak belirlenmesi ve yorumu
Başlık (İng) : Ergonomics of the thermal environment – Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria
Kapsam : Bu standard, orta dereceli ısıl ortamlara maruz kalmış insanların genel ısıl algısını ve hoşnutsuzluk seviyesini (ısıl memnuniyetsizlik) öngörmek için yöntemleri kapsar. PMV (öngörülen ortalama oy) ve PPT (ön görülen memnuniyetsizlik yüzdesi) değerleri ile bölgesel ısıl konfor kriterinin hesaplanması, genel ısıl konforu için kabul edilebilir olarak addedilen çevresel koşulları vererek, ısıl konforun analitik olarak belirlenmesini ve yorumlanmasını sağlar. Bu standard, ısıl konforun önemli olduğu iç mekanlarda maruz kalan sağlıklı kadın ve erkeklere ancak ısıl konfordan orta derece sapmalar olduğunda, yeni çevrelerin tasarımında veya var olanların değerlendirilmesinde uygulanabilirdir. Bununla birlikte özel olarak iş yerleri için geliştirildiğinde, diğer tip çevrelere da uygulanabilirdir. Bahsi geçen kişilerin fiziksel engeller gibi, özel kurallar olduğunda, ISO/TS 14415:2005 Madde 4.2’nin de göz önünde bulundurularak kullanılması gereklidir. Etnik, ulusal veya coğrafi farklılıklar şartlandırılmamış çevreleri göz önünde bulundururken hesaba katılmalıdır.
Kapsam (İng) : This International Standard presents methods for predicting the general thermal sensation and degree of discomfort (thermal dissatisfaction) of people exposed to moderate thermal environments. It enables the analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of PMV (predicted mean vote) and PPD (predicted percentage of dissatisfied) and local thermal comfort criteria, giving the environmental conditions considered acceptable for general thermal comfort as well as those representing local discomfort. It is applicable to healthy men and women exposed to indoor environments where thermal comfort is desirable, but where moderate deviations from thermal comfort occur, in the design of new environments or the assessment of existing ones. Although developed specifically for the work environment, it is applicable to other kinds of environment as well. It is intended to be used with reference to ISO/TS 14415:2005, 4.2, when considering persons with special requirements, such as those with physical disabilities. Ethnic, national or geographical differences need also to be taken into account when considering non-conditioned spaces.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 7730 :2002;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 7730:2005
Uluslararası Karşılıklar : 7730--
ICS Kodu : 13.180 Ergonomi
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 13731 :2002;   : (ISO/TS 13732-2);;   : (ISO/TS 14415:2005);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 55
Fiyatı : 164,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-