Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2014/35/EU)
TS No : TS EN 60529      
Kabul Tarihi : 4.03.1997
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)
Başlık (İng) : Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (For electrical equipments)
Kapsam : Bu standard, beyan gerilimi 72,5 kV'u aşmayan elektrik donanımı için mahfazalarla sağlanan koruma derecelerinin sınıflandırılmasını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard applies to the classification of degrees of protection provided by encloswes for electrical equipment with a rated voltage not exceeding 72.5 kV.
Yerini Aldığı : TS 3033 :1978;  
Tadil Eden : TS 3033 EN 60529/A1 :2005;  TS 3033 EN 60529/A2 :2014;  TS 3033 EN 60529/T1 :1997;  TS 3033 EN 60529/T2 :2004;  TS EN 60529/A2 :2014;  TS EN 60529/A2/AC :2019;  TS EN 60529:1991/AC :2017;  TS EN 60529:1991/AC:1993 :2011;  TS EN 60529/A2/AC :2019;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60529:1991
Uluslararası Karşılıklar : EN 60529-EQV; IEC 60529-EQV
ICS Kodu : 13.260 Elektrik Şoklarına Karşı Korunma ; 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel)
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 85
Fiyatı : 115,00 EURO  (2.115,71 TL + %8Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-