Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TSE CEN/WS ICTWA 16234-1:2014      
Kabul Tarihi : 24.12.2014
İptal Tarihi : 11.07.2016
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Avrupa e-yeterlilik çerçevesi sürüm 3.0 - Bölüm 1 : Tüm endüstri sektörlerindeki BT çalışanları için ortak bir Avrupa çerçevesi
Başlık (İng) : European e-Competence Framework Version 3.0 - Part 1: A common European framework for ICT Professionals in all industry sectors
Kapsam : Bu standard, Avrupa e-yeterlilik çerçevesi kapsamında tüm endüstri sektöründeki BT çalışanları için ortak bir çerçeveyi kapsar.
Kapsam (İng) : The European e-Competence Framework (e-CF) is a reference framework of ICT competences that can be used and understood by ICT user and supply companies, ICT practitioners, managers and HR departments, the public sector, educational and social partners across Europe.
Yerine Geçen : TS EN 16234-1 :2016;  
Yararlanılan Kaynak : CWA 16234-1:2014
ICS Kodu : 35.020 Enformasyon Teknolojisi (Genel)
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-