Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 1856-1      
Tercüme Tarihi : 5.06.2012
Kabul Tarihi : 24.06.2010
Hazırlık Grubu : TK27: Yangın Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Bacalar - Metal bacalar için kurallar - Bölüm 1: Baca sistemi bileşenleri
Başlık (İng) : Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products
Kapsam : Bu standard, yanma ürünlerinin ısıtma tertibatlarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan 1200 mm’ye kadar (1200 mm dâhil) anma çapına sahip, rijit metal astarlı, tek ve çok duvarlı baca bileşenlerinin (destekler dâhil baca bölümleri, baca bağlantı parçaları ve uçları) performans kurallarını kapsar. Bu standard ayrıca, işaretleme, imalatçı talimatları, ürün bilgisi ve uygunluk değerlendirmesini de belirtir. Bu standardın kapsamına girmeyen metal astarlar ve metal bağlantılı baca boruları EN 1856-2: 2009’un kapsamındadır. Bu standard, yapısal olarak bağımsız (yapıdan bağımsız veya kendi ağırlığını taşıyan) bacalara uygulanmaz.
Kapsam (İng) : -
Yerini Aldığı : TS EN 1856-1/A1 :2006;  TS EN 1856-1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1856-1:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN 1856-1-EQV; DIN EN 1856-1-EQV; BS EN 1856-1-EQV; NF D35-303-1,NF EN 1856-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 1856-1
ICS Kodu : 91.060.40 Bacalar, Kanallar
Atıf Yapılan STD : TS EN 573-3 :2008;  TS EN 1443 :2006;  TS EN 1859 :2001;  TS EN 10088-1 :2006;  TS 11389 EN 13384-1 :2006;  TS EN 14241-1 :2006;   : (EN 15287);;  TS 3157 EN ISO 3651-2 :2000;  TS 2756-1 :1995;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 49
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-