Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 7779 EN 60851-5      
Kabul Tarihi : 7.03.2000
İptal Tarihi : 9.03.2010
Hazırlık Grubu : Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sargı telleri- Deney metotları bölüm 5: Elektriksel özellikler
Başlık (İng) : Winding wires- Test methods Part 5: Electrical properties
Kapsam : Bu standard; Deney 5: Elektrik direnci, Deney 13:Delinme gerilimi, Deney 14: Yalıtılmın sürekliliği, Deney 19: Dielektrik kayıp faktörü deneylerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard; covers the folloving tests; Test 5: Electrical resistance, Test 13: Breakdown voltage, Test 14: Continuity of insulation, Test 19: Dielectric dissipation factor.
Yerini Aldığı : TS 7779 :1990;  
Yerine Geçen : TS EN 60851-5 :2010;  
Tadil Eden : TS EN 60851-5/A2 :2006;  TS 7779 EN 60851-5/A2 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60851-5:1996+A1:1997
Uluslararası Karşılıklar : EN 60851-5:1996+A1:1997 EQV--; IEC 60851-5:1996 EQV--; BS EN 60851-5:1998 EQV--; DIN EN 60851-5:1997 EQV--; EN 60851-5:1996+A1:1997 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 60851-5:1996+A1:1997 EQV
ICS Kodu : 29.060.10 Teller
Atıf Yapılan STD : TS 7779 EN 60851-5 :2000 (IEC 60851-1:1996 (TS 7650 EN 60851-1));;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 14
Fiyatı : 98,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-