Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 12390-2      
Kabul Tarihi : 29.04.2010
İptal Tarihi : 30.09.2019
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 2: Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi tutulması
Başlık (İng) : Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests
Kapsam : Bu standard, dayanım deneylerinde kullanılacak beton deney numunelerin yapımını ve küre tabi tutulması yöntemlerini kapsar. Deney numunelerinin yapımı ve küre tabi tutulması, deney numunesi kalıplarının hazırlanması, betonun kalıplara doldurulması ve sıkıştırılması, yüzeyin tesviye edilmesi, deney numunelerinin kürü ve nakliyesini ihtiva eder.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies methods for making and curing test specimens for strength tests. It covers the preparation and filling of moulds, compaction of the concrete, levelling the surface, curing of test specimens and transporting test specimens
Yerini Aldığı : TS EN 12390-2 :2002;  
Yerine Geçen : TS EN 12390-2 :2019;  TS EN 12390-2 :2019;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12390-2:2009
Uluslararası Karşılıklar : 12390-2-EQV; DIN EN 12390-2-EQV; BS EN 12390-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : 12390-2
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 12350-1 :2002 (EN 12350-1);;  TS EN 12390-1 :2002 (EN 12309-1);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 7
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-