Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1708-1      
Kabul Tarihi : 29.04.2004
İptal Tarihi : 23.03.2010
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kaynak - Çelikte ana kaynak birleştirme detayları - Bölüm 1: Basınç uygulanan bileşenler
Başlık (İng) : Welding – Basic weld joint details in steel – Part 1 : Pressurized components
Kapsam : Bu standardın amacı, basınçlı sistemlerde çoğunlukla kabul edilmiş kaynaklı birleştirmeleri örneklerle açıklamaktır. Bu standard herhangi bir durumda zorunlu veya gelişimi sınırlandığı varsayılan birleştirmelerin standardlaştırılmasına yönelik değildir. Gerilme analizi gerektiğinde göz önüne alınır. Bu standard aşağıdaki - Örtülü elektrotla metal ark kaynağı (111), - Tel elektrotla tozaltı ark kaynağı (121), - Metal asal gaz kaynağı: MİG kaynağı, (131), - Metal aktif gaz kaynağı: MAG kaynağı, (135), - Aktif gaz korumalı boru şeklinde özlü elektrot ark kaynağı (136), - Asal gaz korumalı boru şeklinde özlü elektrot ark kaynağı (137), - Tungsten asal gaz kaynağı :TİG kaynağı, (141), Çelik basınç sistemlerindeki işlemler (EN ISO 4063’e göre işlem numaraları) vasıtasıyla kaynak edilmiş birleştirme örneklerini ihtiva eder.
Kapsam (İng) : The purpose of this standard is to exemplify commonly accepted welded connections in pressure systems. It does not promote the standardization of connections that may be regarded as mandatory or restrict development in any way. Stress analysis rules are to be considered if necessary. It contains examples of connections welded by the processes 111, 121, 131, 135, 136, 137 or 141 (process numbers according to EN 24063) in steel pressure systems. Other processes by agreement. The estimation of the suitablility of welded connections for special service conditions, for example corrosion, creep, low temperature and fatigue are not specially considered
Yerini Aldığı : TS EN 1708-1 :2000;  
Yerine Geçen : TS EN 1708-1 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1708-1:1999
Uluslararası Karşılıklar : EN 1708-1:1999+A1-EQV; DIN EN 1708-1 --; BS EN 1708-1-EQV; NF A87-012-1, NF EN 1708-1 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 1708-1:1999+A1
ICS Kodu : 25.160.40 Kaynaklı Bağlantılar
Atıf Yapılan STD : TS 7307 EN 24063 :1999;  TS 7830 EN 25817 :1996;  TS 3473 EN 29692 :1995;  TS EN ISO 9692-2 :2004;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 63
Fiyatı : 199,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-