Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2014/35/EU)
TS No : TS EN 61140/A1      
Kabul Tarihi : 6.12.2007
İptal Tarihi : 11.07.2016
Hazırlık Grubu : Elektronik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektrik çarpmasına karşı koruma - Tesisat ve donanım için ortak özellikler
Başlık (İng) : Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment
Kapsam : Bu standard, elektrik çarpmalarına karşı insanların ve hayvanların korunmalarını kapsar. Bu standardda, elektrik tesisatları, sistemleri ve donanımları veya bunların koordinasyonu için gereken ortak özellikleri ve temel prensipleri vermek amaçlanmıştır.
Kapsam (İng) : This standard covers to the protection of persons and animals against electric shock. It is intended to give fundamental principles and requirements which are common to electrical installations, systems and equipment or necessary for their co-ordination
Yerine Geçen : TS EN 61140 :2016;  
Tadil Edilen : TS EN 61140 :2004;  
Yararlanılan Kaynak : EN 61140:2002/A1:2006
Uluslararası Karşılıklar : EN 61140/A1-EQV; IEC 61140 AMD 1--
Tercüme Edildiği STD : EN 61140/A1
ICS Kodu : 13.260 Elektrik Şoklarına Karşı Korunma ; 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel) ; 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : : (IEC 60038 +A1 + A2);;   : (EN 62271-102);;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 4
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-