Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 14511-2      
Tercüme Tarihi : 9.09.2014
Kabul Tarihi : 13.02.2014
İptal Tarihi : 19.11.2018
Hazırlık Grubu : TK21: Tesisat, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 2: Deney şartları
Başlık (İng) : Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 2: Test conditions
Kapsam : 1.1 EN 14511-1’in kapsamı geçerlidir. 1.2 Bu standard; mekan ısıtma ve/veya soğutma için kullanılan, elektrikle tahrik edilen kompresörler ile çalışan, ısı aktarım maddesi olarak hava, su veya tuzlu su kullanan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompalarının sınıflandırılması için deney şartlarını kapsar. 1.3 Bu standard, 206/2012 Eko-tasarım direktifi ve 626/2011 Enerji etiketlemesi direktifine uyum amacıyla tek kanal ve çift kanal üniteleri için beyan edilmesi gerekli performans verilerine dair şartları kapsar.
Kapsam (İng) : 1.1 The scope of EN 14511-1 is applicable. 1.2 This Standard specifies the test conditions for the rating of air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, using either, air, water or brine as heat transfer media, with electrically driven compressors when used for space heating and/or cooling. 1.3 This Standard specifies the conditions for which performance data shall be declared for single duct and double duct units for compliance to the Ecodesign regulation 206/2012 and Energy labelling regulation 626/2011.
Yerine Geçen : TS EN 14511-2 :2018;  TS EN 14511-2 :2018;  
Yararlanılan Kaynak : EN 14511-2:2013
Uluslararası Karşılıklar : EN 14511-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 14511-2
ICS Kodu : 27.080 Isı Pompaları; 91.140.30 Havalandırma ve Klima Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 14511-1 :2014;  TS EN 14511-4 :2014;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-