Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3157 EN ISO 3651-2      
Kabul Tarihi : 23.11.2000
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Paslanmaz çeliklerin tanelerarası korozyana dayanımının tayini- Bölüm 2: Ferritik ostenitik ve ferritik- Ostenitik (dupleks) çelikler- Sülfirik asit içeren ortamlarda korozyon deneyi
Başlık (İng) : Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels Part 2: Ferritic austenitic and ferritic- Austenitic (Duplex) stainless steels corrosion test in media containing sulfiric acid.
Kapsam : Bu standard, sülfirik asit içeren ortamlarda ferritik, ostenitik ve ferritik ostenitik (dupleks) paslanmaz çeliklerin tanelerarası korozyona dayanımını tayin metotlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies methods for the determination of resistance to intergranular corrosion of ferritic austenitic and ferritic austenitic (duplex) stainless steels in media containing sulfuric acid.
Yerini Aldığı : TS 3157 :1978;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 3651-2:1998
Uluslararası Karşılıklar : ISO 3651-2:1996 EQV--; EN ISO 3651-2:1998 EQV--; BS EN ISO 3651-2 EQV--; NF A05-159/AFNOR NF EN ISO 3651-2 EQV--; DIN EN ISO 3651-2:EQV--; EN ISO 3651-2:1998 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 3651-2:1998 EQV
ICS Kodu : 77.060 Metallerin Korozyonu
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 10
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-