Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 14937/AC      
Kabul Tarihi : 25.04.2006
İptal Tarihi : 9.11.2010
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sağlık bakım ürünlerinin sterilizasyonu - Sterilizasyon maddesinin özellikleri için genel kurallar ve tıbbî cihazlar için sterilizasyon işleminin geliştirilmesi, geçerliliği ve rutin kontrolü
Başlık (İng) : Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerine Geçen : TS EN ISO 14937 :2010;  
Tadil Edilen : TS EN ISO 14937 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 14937:2000/AC:2005
ICS Kodu : 11.080.01 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon (Genel)
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 4
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-